RSS

Daily Archives: ജൂലൈ 24, 2008

ഠിം! നീ കോടീശ്വരനായി!!

എനിക്കു് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ഒരു ഇമെയില്‍! ഇതുപോലുള്ള മെയിലുകള്‍ കിട്ടുന്നവര്‍ക്കു് അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം ഞാന്‍ ആദ്യം ചെയ്തതു് എന്റെ മെയില്‍ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും അതു് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
———————————————————————————–

FILE YOUR CLAIMS***VERY URGENT****REF NO:UKL/74- A08002742007

THE CAMELOT GROUP

The Camelot Group, operators of The National Lottery.
3b Olympic Way,
Sefton Business Park,
Aintree,
Liverpool, L30 1RD

WINNING NOTIFICATION

The United Kingdom National Lottery wishes to inform you that the results of the E-mail address ballot lottery international program by Great Britain held on Wednesday 23rd of July,2008. Your mail account have been picked as a winner of a lump sum pay out of One Million Two Hundred and Thirty Thousand Three Hundred and Ten Great Britain pounds(£1.230,310 pounds sterlings) in cash credited to file REF NO. REF:UKL/74-A0802742007.

This is from total prize money of GBP £8,612,170 shared among the seven (7) international winners in this category. All participants for the onlineversion were selected randomly from World Wide Websites through computer draw system and extracted from over 100,000 unions, associations, and corporate bodies that are listed online.

This promotion takes place Monthly. Please note that your lucky winning number falls within our European booklet representative office in Europe as indicated in your play coupon. In view of this, your 1,230,310GPD (One Million Two Hundred and Thirty Thousand Three Hundred and Ten Pounds Sterling) will be released to you by any of our payment offices in Europe.Our European agent will immediately commence the process to facilitate the release of your funds as soon as you contact him.

For security reasons, you are advised to keep your winning information confidential till your claim is processed and your money remitted to you in whatever manner you deem fit to claim your prize. This is part of our precautionary measure to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program.Please be warned.

To file for your claim, please contact our fudiciary agent below for validation.
*******************************************************************************
Name: Mr Charles McCoy,
E-mail: department_cgnlpays@hotmail.co.uk
Foreign Services Manager,
Payment and Release order Department LONDON,
UNITED KINGDOM.
Tel: +44-703-184-5571.
+44-703-189-9676.
Contact him with your winning details below:
Ticket No:22-1356-4096-988, Serial N0: A069-07, Lucky N0:04-33-34-38-39-49-(23ASBONUSBALL), File REF No: UKL/74-A0802742007, BATCH No: 2007UKL-01.

*CLAIMS FORM* (FILL AND RETURN)

1.Full Name___________________________
2.Full Address_________________________
3.Marital Status_______________________
4.Occupation_________________________
5.Age_______________________________
6.Sex_______________________________
7.Nationality_________________________
8.Country Of Residence________________
9.Telephone Number___________________
10.Fax Number_______________________
11.Ticket Number______________________
12.Reference Number___________________
13.Batch Number______________________
Congratulations again from all our staff and thank you for being part of our promotions program.

sincerely,
JAMES IRVIN
CONTROLER.
———————————————————————————-

പണ്ടു് രണ്ടുപ്രാവ്ശ്യം സ്പെയിനില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റ് വഴി വന്നിരുന്നു ഞാന്‍ ലോട്ടോ ജയിച്ചു് കോടീശ്വരനായ വിവരം. “കളിക്കാതെ ജയിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍” അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, “ലോട്ടറിത്തുക” കിട്ടാന്‍ ചില മുന്‍‌കൂര്‍ ഫീസുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു് കേട്ടറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടും “വിജയസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്” ഉടനെ ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ എറിഞ്ഞു.

മനുഷ്യരെ കയ്യോടെ പിടിച്ചു് കോടീശ്വരാനാക്കാന്‍ ഓരോരോ സഹൃദയര്‍ പെടുന്ന പാടു് കാണുമ്പോള്‍ ഇരുകണ്ണുകളിലും ആനന്ദാശ്രുക്കള്‍‍ ചുടുമൂത്രമായി നിറയുകയല്ലാതെ എന്തൂട്ടൊരു പോംവഴി! ഇന്നാ, ഇതുംകൂടെ കൊണ്ടോക്കോടാ കൊച്ചനേന്നും പറഞ്ഞു് 1,230,310GPD (One Million Two Hundred and Thirty Thousand Three Hundred and Ten Pounds Sterling) അല്ലേ ചുമ്മാതെ വച്ചു് നീട്ടുന്നതു്! എന്തൊരു ദിവ്യമായ മനുഷ്യസ്നേഹം! അതു് കേക്കുമ്പോ, വിഹാരഫരിതനായ മുള്ളന്‍പന്നീടെ മുള്ളുപോലല്യോ നമ്മടെ സഹലമാന രോമങ്ങളും ഒരൊറ്റ കടുമ്പിടുത്തം പോലെ അങ്ങടു് എഴുന്നേറ്റു് അറ്റന്‍ഷന്‍ ആയി നിക്കണതു്! പട്ടാളച്ചിട്ടയില്‍ ‘stand at ease!’ ‘stand easy!’ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു് ഒരു കാര്യോമില്ല. നിന്ന നില്‍പു് നിന്നുകളയും, വലിയനോമ്പു് വീടുന്നവരെ! ഹോ!!

Advertisements
 
 

മുദ്രകള്‍: ,